Hlavní stránka » Kalendář akcí » Popis kurzů » Základní pojmy » Články » Aktuality » Kontakty » Ke stažení » Místo »

Projektové vyučování v Pardubickém kraji

Vítejte na webu projektu spolufinancovaného z OPVK, který je určen pedagogům základních a středních škol v Pardubickém kraji. Cílem je komplexní podpora implementace tzv. projektové výuky do ZŠ a SŠ v regionu.
Je skutečně smyslem výuky zapamatovat si jen maximální počet faktů?

Není spíš posláním učitelů dovést své žáky také k tomu, že budou schopni samostatně nacházet, analyzovat, a kombinovat informace?

Neměli by vzbudit zájem žáků o různé oblasti poznání a nechat je, aby konkrétní znalosti našli sami?

Jednoznačná odpověď zřejmě neexistuje, některé informace je jistě lepší si zapamatovat (vyjmenovaná slova), na jiné by zase byla vhodnější právě schopnost nalézt, zkombinovat a prakticky použít nové informace... což je však dovednost, kterou často nedisponují ani absolventi vysokých škol a tento stav je dlouhodobě předmětem kritiky z mnoha stran.
Jednou z možných cest k nápravě tohoto stavu, je správná implementace projektové výuky do běžné praxe.
Co je to vlastně ta projektová výuka?
Projektová výuka vyučuje žáky pomocí výukových projektů (VP), které se podobají světu dospělých. Žáci vymýšlejí téma a cíl výukového projektu, který pak společně realizují, tedy podobný postup jako v praxi - v praktickém životě se projektové řízení zabývá především organizací, plánováním a řízením různých projektů. Projektová výuka vychází z principů projektového řízení, používá jeho nástroje a metody.
Proto je důležité, aby učitel uměl propojit znalosti z praktického projektového řízení se svými výukovými prostředky. V běžných projektech jde především o specifikaci problému (téma projektu), kde hlavním impulzem bývá zpravidla potřeba změny, která je následně realizována. V projektové výuce přijdou žáci nebo učitel s nějakým námětem, který je potřeba probrat a rozpracovat, ne vždy je třeba něco měnit - rozdíly tedy existují, nicméně základní principy jsou velmi podobné.
Jak to vypadá v praxi?
Například může být v rámci zeměpisu zadán projekt regionální cestovní kanceláře, kdy mají týmy složené z žáků za úkol připravit atraktivní nabídku ve zvoleném regionu (každý tým má jiný region), na závěr pak proběhne veletrh, kde si týmy vzájemně představují své nabídky a soutěží o zákazníky (mohou je simulovat např. rodiče). Tímto způsobem se studenti učí nejen fakta o regionu, ale i týmové spolupráci, soutěži, správné formulaci a interpretaci získaných informací, naplánování si aktivit dopředu, dodržování termínů a další v pozdější praxi velmi užitečné dovednosti.
Je zřejmé, že pro výukový projekt se zdaleka nehodí každý předmět, např. projekt na výuku malé násobilky by se dával dohromady dost obtížně - zde je na místě konvenční způsob výuky. Volbě správného předmětu (nebo kombinace předmětů) a tématu výukového projektu je třeba věnovat zvláštní pozornost.
Jak je navržen tento projekt? Co vše by měl přinést?
Zvýšení úrovně projektové výuky, ale i návrhu a řízení klasických projektů je koncipováno tak, aby pracovníci škol Pardubického kraje absolvováním sady vzdělávacích seminářů (akreditovaných MŠMT) získali kompetence řízení jak výukových projektů, tak projektů, které mohou využít např. při podávání žádostí projektů EU. Projekt je realizován firmou PM Consulting s.r.o., která je korporátním členem International Project Management Association (IPMA). Obsahovou kvalitu seminářů garantují lektoři, kteří jsou mezinárodně certifikovanými projektovými manažery podle IPMA a prakticky připravují a řídí celou řadu projektů.
Čím se projekt liší od ostatních, podobných aktivit?
Lektoři v tomto projektu jsou zkušení trenéři, kteří získali své lektorské zkušenosti při vzdělávání dospělých v komerčních vzdělávacích institucích i na vysokých školách. Připravené materiály byly posouzeny a připomínkovány učiteli ZŠ a SŠ, kteří již delší dobu aplikují metodu projektové výuky na svých školách.
Díky financování projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg. číslo projektu je 1.07/1.3.12/02.0021) je navíc účast na seminářích zcela zdarma.
Spolupráce účastníků seminářů s lektory projektového řízení a projektové výuky není omezena pouze na uvedené semináře! V projektu je pamatováno i na podporu v průběhu praktické aplikace projektového vyučování formou konzultací, diskusí, specializovaných workshopů a předávání různých podpůrných a vzorových materiálů, což bude také plně financováno z rozpočtu projektu.
Jak se zapojit? Kde se lze dozvědět více informací?
Můžete nás kdykoliv kontaktovat a zeptat se na cokoliv nebo se rovnou zapojit do projektu (pokud jste pedagog na ZŠ nebo SŠ v Pardubickém kraji). Po vytvoření uživatelského účtu získáte přístup k různým materiálům ke stažení a také se budete moci hlásit na jednotlivé termíny kurzů (viz kalendář kurzů).

V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat - kapacita je dostatečná, nicméně omezená.
Copyright © 2010 PM Consulting s.r.o., veškerá práva vyhrazena Kontakty | Přihlášení